Co powinien umieć sześciolatek idąc do szkoły?

Obowiązek nauki szkolnej to ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Nowe miejsce, nowe doświadczenia i przede wszystkim całkowicie inny niż dotychczas rytm dnia, powodują niemały stres wśród sześciolatków. Znaczna część dzieci rozwijających się prawidłowo, mimo wielu obraz i wątpliwości, jest gotowa do podjęcia nauki w szkole, a przy odrobinie wsparcia rodziców i nauczycieli doskonale poradzi sobie z nowym edukacyjnym wyzwaniem.

Gotowość szkolna to osiągnięcie przez dziecko właściwego poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i intelektualnego oraz równowagi pomiędzy swoimi możliwościami i umiejętnościami, a wymaganiami stawianymi przez szkołę. Jakie umiejętności powinien posiadać sześciolatek idąc do szkoły?

Rozwój ruchowy

– Sprawnie chodzi i biega, jeździ na dwukołowym rowerze, samodzielnie porusza się po schodach, oburącz łapie i odrzuca piłkę, skacze na skakance, bez trudu pokonuje przeszkody.
– Dobrze radzi sobie z samoobsługą (ubieraniem, rozbieraniem, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, jedzeniem sztućcami itp.).
– Chętnie lepi, modeluje, klei i wycina, prawidłowo trzyma nożyczki, kredkę oraz ołówek i z właściwym naciskiem kreśli po papierze, odpowiednio planując ruchy.
– Ma ukształtowaną lateralizację: konsekwentnie używa jednej ręki podczas czynności manipulacyjnych.
– Zna podstawowe kierunki przestrzenne i strony ciała.
– Potrafi poprawnie odwzorowywać kształty i figury utrzymując kierunek rysowania od góry do dołu oraz od lewej do prawej strony.

Rozwój intelektualny

– Rozumie złożone polecenia słowne, buduje proste zdania i używa ich w mowie spontanicznej oraz podczas wykonywania określonych zadań (np. opisu obrazka, opowiadania treści, relacjonowania).
– W mowie spontanicznej posługuje się rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przyimkami.
– Mówi wyraźnie, zrozumiale, we właściwym tempie, poprawnie wypowiada wszystkie głoski w mowie spontanicznej i kierowanej.
– Wyciąga wnioski, klasyfikuje, szereguje, dostrzega analogie, związki przyczynowo-skutków.
– Potrafi przewidzieć skutki oraz konsekwencje niektórych zdarzeń i zachowań.
– Uważnie słucha czytanego lub opowiadanego tekstu, koncentruje uwagę na wypowiedziach innych oraz poleceniach i prośbach.
– Odtwarza dłuższe fragmenty wierszyków i piosenek, potrafi wyklaskać rytm.
– Ma podstawową wiedzę o świecie i środowisku społecznym, zna rozbudowane kategorie semantyczne i sprawnie się nimi posługuje.
– Rysuje obrazki z uwzględnieniem szczegółów, zachowaniem właściwych proporcji i logicznym zaplanowaniem rozmieszczenia elementów.
 – Zapamiętuje przedmioty w otoczeniu i zauważa zachodzące zmiany, dostrzega różnice oraz szczegóły.
 – Zna podstawowe kształty, figury geometryczne i kolory, posługuje się podstawowym pojęciem miary (długi, krótki, cienki, gruby, wysoki, niski, ciężki, lekki, mały, duży, więcej, mniej itp.).

Rozwój społeczno-emocjonalny

– Jest samodzielny w wykonywaniu czynności samoobsługowych i higienicznych.
– Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami, współdziała i współtworzy, chętnie pracuje w grupie.
– Respektuje ogólnopanujące zasady i podział obowiązków, potrafi się dostosować do nowej sytuacji.
– Jest odpowiedzialny za powierzone zdania, stara się doprowadzać rozpoczęte prace do końca.

Dojrzałość do rozpoczęcia nauki w szkole jest efektem całościowego i równoległego rozwoju dziecka, dostarczania właściwych bodźców, stymulacji wielozmysłowej oraz środowiska, w jakim dorasta. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące gotowości szkolnej należy skonsultować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która zbada dziecko i wyda stosowną opinię na temat jego dojrzałości do podjęcia nauki w szkole bądź odroczenia takiego obowiązku.

Udostępnij znajomym

2 komentarze

  1. Mój syn poszedł do szkoły w wieku 6lat i radzi sobie bardzo dobrze. Jest inteligentnym, skrupulatnym i dumnym pierwszoklasistą. Rozumiem wątpliwości rodziców, ale czatem warto dać dziecku szanse i “zaryzykować”.
    Bardzo przydatny tekst!

    1. Zgadzam się, czasem warto podjąć to szkolne wyzwanie wcześniej. Patrząc realnie na możliwości dziecka 🙂

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*