Lateralizacja funkcji półkul mózgowych

Mózg ludzki stanowi część ośrodkowego układu nerwowego. Jego główną funkcją jest sterowanie wszystkimi procesami zachodzącymi w organizmie. Dzięki niemu człowiek jest w stanie odbierać bodźce, gromadzić i przetwarzać informacje oraz kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Zewnętrzną część mózgu stanowi kora mózgowa. Wyróżnić w niej możemy cztery płaty mózgowe: czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy, z których każdy pełni ściśle określone funkcje.

Mózg nie jest symetryczny ani pod względem strukturalnym, ani funkcjonalnym (Cieszyńska, Korendo 2012). Każda z półkul posiada własne większe lub mniejsze predyspozycje do wykonywania określonych zadań. Badania wykazują, że każda półkula specjalizuje się w pewnych funkcjach, wykonując je szybciej, sprawniej lub lepiej niż półkula przeciwległa. Podział funkcji mózgowych na lewą i prawą półkulę wynika z ich odmiennego sposobu pracy, organizacji i interpretacji bodźców, ale obie półkule muszą ściśle ze sobą współpracować i pozostawać w bezustannej komunikacji.

Jak wygląda reprezentacja poszczególnych funkcji w półkulach mózgu?

Prawa półkula:

* opracowuje informacje symultanicznie/globalnie;
* rozpoznaje, zapamiętuje i przetwarza bodźce przez odniesienie do znanych informacji;
* odbiera i ujawnia negatywne emocje;
* rozpoznaje, zapamiętuje i przetwarza znaki ikoniczne oraz piktogramy;
* rozpoznaje twarze;
* przetwarza informacje matematyczne (ocenia odległość, głębię, rozpoznaje figury geometryczne, trójwymiarowe rzuty itp.);
* rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza obrazy całościowe ze wszystkich zmysłów;
* przetwarza czas cyklicznie;
* poszukuje wielu możliwości rozwiązywania problemu;
* z informacji językowych, rozpoznaje, zapamiętuje i przetwarza: samogłoski, wykrzyknienia, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, rzeczowniki w mianowniku, skrótowce, melodię, akcent, rytm, metafory, dowcipy, przenośnie;
* kieruje się podobieństwem fizycznym całego bodźca, a nie jego elementów;
* narzuca kierunek czytania przekazywany kulturowo.

Lewa półkula:

* opracowuje informacje sekwencyjnie, analitycznie, linearnie;
* poszukuje relacji między elementami i dostrzega różnice między nimi;
* przetwarza reguły (także językowe);
* przetwarza czas linearnie;
* poszukuje jednego logicznego sposobu rozwiązania problemu;
* odbiera, zapamiętuje, przetwarza i tworzy informacje językowe;
* kieruje pamięcią dotyczącą ogólnej wiedzy o świecie;
* przetwarza linearnie teksty czytane.

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*