Pamięć symultaniczna i sekwencyjna w rozwoju dziecka

Pamięć rozwija się jeszcze w życiu płodowym, a pełną dojrzałość osiąga około 15-go roku życia. Proces zapamiętywania jest dość skomplikowany, ponieważ nasz mózg odbiera i przechowuje w pamięci nie tylko obrazy, ale też dźwięki, wrażenia smakowe, zapachowe, czuciowe i emocjonalne. Nie trudno więc stwierdzić, że stymulacja pamięci wymaga udziału wielu obszarów mózgu. Praca terapeutyczna najczęściej ogranicza się do usprawniania pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, jako elementów koniecznych i niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka.

Warto zaznaczyć, że ćwiczenia pamięci nie dotyczą tylko materiału wzrokowego. Ćwiczyć możemy też pamięć słuchową, ruchową czy zmysłową.

Pamięć symultaniczna/globalna/całościowa odpowiedzialna jest za przechowywanie informacji w prawej półkuli mózgu, dzięki której bodźce rozpoznawane są na zasadzie podobieństwa. Ćwiczenia pamięci symultanicznej są zwykle wprowadzeniem do pozostałych ćwiczeń, a później stałym elementem zajęć.

To właśnie dzięki pamięci symultanicznej możemy rozpoznawać:
– Twarze i sylwetki ludzi,
– Układy przestrzenne dróg, pomieszczeń, miejsc,
– Figury i znaki geometryczne,
– Układy wzorów na przedmiotach,
– Muzykę i układy muzyczne,
– Słuchowe i wzrokowe wzorce samogłosek,
– Rzeczowniki w mianowniku,
– Prozodię mowy(akcent, intonację, ton głosu),
– Wyrażenia frazeologiczne, utarte zwroty,
– Ciągi zautomatyzowane (liczenie od 0 do 10, pory roku, dni tygodnia, numery telefonów, modlitwy itp.)

Pamięć sekwencyjna/linearna wykorzystuje informacje przechowywane w lewej półkuli mózgu i rozpoznaje je po kolei, krok po kroku. Dostrzega, który element występował przed, a który po. Pamięć sekwencyjna jest niezbędna do nauki języka mówionego jak i pisanego, stanowić więc musi nieodłączny element każdych zajęć.

Dzięki pamięci sekwencyjnej możemy rozpoznawać:
– Sekwencje czynności, które nie są wykonywane automatycznie
– Linearne występowanie dźwięków mowy (np. kolejność głosek i sylab w wyrazach)
– Uporządkowanie linearne sekwencji wyrazów w zdaniu oraz zdań w wypowiedziach

Możliwości modyfikacji ćwiczeń jest wiele, gdyż materiał można w dowolny sposób dostosowywać do pory roku, zainteresowań dziecka, zbliżającego się święta itp, najważniejsze żeby nie było nudno. Na rynku dostępne są też gotowe pomoce i zestawy do ćwiczeń pamięci, które możemy wykorzystać podczas zajęć.

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*