Rozszczepy warg i podniebienia

“Rozszczep to jedna z wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki, polegająca na przerwaniu ciągłości anatomicznej tkanek w miejscach, w których wystąpiły zaburzenia embriogenezy, ujawniające się w różnym zakresie i nasileniu w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia” [D.Pluta-Wojciechowska].

Rozszczepem twarzoczaszki nazywa się szczelinę w wardze, górnej szczęce lub w podniebiu powstałą w skutek nieprawidłowego zrostu tkanek w okresie prenatalnym. Przyczyny występowania rozszczepów warg i podniebienia nie są do końca znane, jednak ze względu na czynniki wpływające na prawdopodobieństwo ich wystąpienia wyróżniamy przyczyny wewnątrzpochodne czyli uwarunkowane genetycznie oraz zewnątrzpochodne czynniki środowiskowe – czynniki bakteryjne, choroby wirusowe matki w czasie ciąży, używki, stres.

Rozszczep jest zaburzeniem wieloukładowym, ponieważ w większości przypadków prowadzi do dysfunkcji układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, a tym samym uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy.

Konsekwencje nieprawidłowej budowy podniebienia i warg:
– zmiany przerostowe małżowin nosowych, języka, migdałków i tylnej ściany gardła
– zaburzenia ssania, utrudnione połykanie, przelewanie się pokarmów, zachłystywanie się
– zaburzenia mowy (brak oddzielenia jamy ustnej od gardła górnego)
– zaburzenia fonacji, trudności z oddechem dynamicznym
– współruchy w obrębie mięśni mimicznych
– większa podatność na przeziębienia i infekcje
– zaburzenia słuchu, infekcje ucha środkowego

W związku z dysfunkcjami w obrębie aparatu artykulacyjnego dziecko borykać się będzie z zaburzeniami mowy, wśród których wyróżniamy:

Dyslalię rozszczepową – (proste zaburzenie rozwoju mowy) obejmujące jakościowe zaburzenia w realizacji fonemów w kontekście prawidłowego tempa i rytmu rozwoju w innych obszarach języka. Oznacza to, iż dziecko będzie miało problemy z prawidłową realizacją głosek, przy braku innych zaburzeń w sferze języka i komunikacji.

Alalię rozszczepowę – (złożone zaburzenie rozwoju mowy) obejmujące, poza jakościowymi zaburzeniami realizacji fonemów, opóźnienia w rozwoju innych obszarów mowy spowodowane np. niedosłuchem, urazem pooperacyjnym, warunkami anatomicznymi lub innym całościowym zaburzeniem rozwoju.

Nowoczesna technologia pozwala na bardzo wczesne wykrycie nieprawidłowości w budowie twarzoczaszki i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych, by przygotować rodziców do właściwej opieki oraz pielęgnacji dziecka z rozszczepem, a także nadzorować rozwój dziecka już od chwili narodzin. Działania terapeutyczne obejmują najczęściej cztery  etapy:

1. Okres prenatalny – rozmowa z rodzicami, udzielenie wsparcia emocjonalnego, przekazanie wiedzy niezbędnej odnośnie wady, sposobach leczenia, metodach terapeutycznych, przygotowanie rodziców do karmienia itp.

2. Okres pourodzeniowy – wczesna diagnoza dziecka, działania postdiagnostyczne (nauka karmienia, higiena, dobór odpowiednich narzędzi, masaż logopedyczny, działania fizjoterapeutyczne, wskazówki dotyczące stymulacji rozwoju mowy, wsparcie emocjonalne i merytoryczne dotyczące opieki nad dzieckiem)

3. Okres przed ingerencją chirurgiczną – nadzorowanie rozwoju psychomotorycznego oraz rozwoju mowy, kontrolowanie sposobu karmienia, przygotowanie rodziców co zmiany wyglądu dziecka po operacji

4. Okres pooperacyjny – aktualizacja wniosków diagnostycznych, aktywizacja warg i podniebienia przygotowująca do ćwiczeń artykulacyjnych, masaż logopedyczny, stymulacja rozwoju mowy oraz funkcji psychomotorycznych.

Rozszczepy leczy się chirurgicznie. W zależności od rodzaju rozszczepu operację można przeprowadzić już w trzecim miesiącu życia jeśli rozszczep dotyczy tylko wargi górnej, jeśli mamy do czynienia z rozszczepem wargi i podniebienia zabieg najczęściej wykonywany jest między szóstym, a piętnastym miesiącem życia dziecka.

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*