Hiperpoprawność, kiedy rrarrka jedzie na rrrowerrku

Hiperpoprawność, kiedy rrarrka jedzie na rrrowerrku

Większa część rodziców zaciekawieniem i zniecierpliwieniem czeka aż ich dziecko zacznie mówić, kiedy pojawiać się będą nowe sylaby, słowa, zdania i przepięknie wypowiadane głoski. Największy entuzjazm budzi zdecydowanie głoska [R], która w rozwoju mowy pojawić powinna się jako ostatnia, jako zwieńczenie całego procesu artykulacyjnego i zwykle tak właśnie się dzieje.

Czytaj więcej