Zaburzenia percepcji słuchowej

Właściwe funkcjonowanie narządu słuchu jest podstawą do nabywania systemu językowego. Czym jest percepcja słuchowa i jakie jest jej znaczenie w rozwoju dziecka przeczytacie tutaj. Dziecko z zaburzeniami percepcji słuchowej nie będzie rozwijało się prawidłowo, a z czasem pojawić się mogą kłopoty artykulacją i rozumieniem wypowiedzi, trudności z nauką czytania i pisania, a także inne zaburzenia mające wpływ na właściwy rozwój dziecka.

Zaburzenia w obrębie percepcji słuchowej mogą rzutować na:

Mówienie:
– mały zasób słownictwa
– kłopoty z przyswajaniem długich i trudnych wyrazów
– agramatyzm
– trudności w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych
– kłopoty z rozumieniem prostych i złożonych poleceń słownych

Czytanie:
– głoskowanie lub sylabizowanie bez dokonywania analizy i syntezy
– przekręcanie wyrazów, domyślanie się, zgadywanie znaczeń wyrazów
– mylenie wyrazów zbliżonych artykulacyjnie
– brak rytmicznego czytania
– powolne tempo czytania
– zaburzona intonacja i akcent zdaniowy

Pisanie:
– kłopoty z pisaniem ze słuchu
– opuszczanie liter i sylab w wyrazach
– opuszczanie liter przy zbiegu spółgłosek
– opuszczanie końcówek wyrazów i zdań
– łączenie przyimków z rzeczownikami, np. „nastole” zamiast „na stole”
– trudności w pisowni głosek syczących, szumiących i ciszących (s:sz:ś, c:cz:ć, z:ż:ź), dźwięcznych i bezdźwięcznych (d:t, b:p, g:k, w:f), głosek tracących dźwięczność oraz zmiękczeniach
– mylenie samogłosek nosowych (ą, ę) z głoskami o podobnym brzmieniu -on, -om, -en,-em

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*