Oferta gabinetu

Dzięki licznym kursom i szkoleniom oferta gabinetu stale się powiększa, by dostosować metody pracy do potrzeb małego pacjenta.

LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna oferuję:

1. Diagnozę logopedyczną z wykorzystaniem standaryzowanych testów m.in. KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) oraz KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka)

2. Diagnozę i terapię wad wymowy w oparciu o STRATEGICZNĄ METODĘ USPRAWNIANIA REALIZACJI FONEMÓW wg założeń prof. Danuty Pluty-Wojciechowskiej.

3. Kinesiotaping logopedyczny.

4. Stymulację traktu ustno-twarzowego z wykorzystaniem elementów terapii manualnej.

5. Programowanie języka zgodne z założeniami Metody Krakowskiej® w oparciu o neurobiologiczną stymulację wszystkich funkcji poznawczych.

6. Zajęcia z terapii ręki usprawniające motorykę małą i grafomotorykę.

7. Badania przesiewowe oraz indywidualną terapię logopedyczną w ramach współpracy z przedszkolem.

8. Terapię wspomagającą dzieci z zaburzeniami procesu czytania i pisania oraz trudnościami w nauce (dysleksja).

9. Opinie logopedyczne, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, warsztaty profilaktyczne.

10. Szkolenia logopedyczne dla placówek edukacyjnych.Zapraszam do kontaktu

mgr Katarzyna Tomsia – logopeda
tel: 510 871 776
e-mail: loogomowa@gmail.com