Gabinet logopedyczny

Pracownia logopedyczna działa nieprzerwanie od 2016 roku. Prowadząc gabinet mobilny mam przyjemność przeprowadzać zajęcia w domu moich małych pacjentów, co sprzyja budowaniu dobrych relacji zarówno z dzieckiem jak i rodzicami.

Oferta gabinetu stale się powiększa, a ja uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i webianariach wciąż uczę się więcej, by zdobywając odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie coraz lepiej pomagać moim podopiecznym.

Oferta gabinetu:

Diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem standaryzowanych testów m.in. KORP (Karty Oceny Psychoruchowej Dziecka) oraz KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka).

Terapia wad wymowy i zaburzeń orofacjalnych w oparciu o Strategiczną Metodę Usprawniania Realizacji Fonemów (SMURF®) według założeń prof. Danuty Pluty-Wojciechowskiej

Kinesiotaping logopedyczny.

Stymulacja traktu ustno-twarzowego z wykorzystaniem technik masażu logopedycznego, elementów terapii manualnej oraz miofunkcjonalnej.

Programowanie języka zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej®, w oparciu o neurobiologiczną stymulację wszystkich funkcji poznawczych.

Zajęcia z terapii ręki, usprawniające małą i dużą motorykę.

Badania przesiewowe oraz indywidualne zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

Opinie logopedyczne, zaświadczenia dla studentów, konsultacje diagnostyczne.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
mgr Katarzyna Tomsia - logopeda
Olkusz, gabinet mobilny
tel: 510871776
e-mail: loogomowa@gmail.com