Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej

Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej

Zaburzenia Integracji Sensorycznej, czyli niewłaściwe przetwarzanie bodźców zmysłowych, jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Zaburzenia te rzutują na cały proces rozwoju dziecka, wpływając na koncentrację, pamięć, rozwój mowy, rozwój ruchowy, zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny, a później także na proces uczenia się. Pierwsze symptomy zaburzeń IS dostrzec możemy już

Czytaj więcej