Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Zobacz krótki film o KORP.

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Zobacz krótki film o KORP-PRE.

KORPSfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności:
– rozwoju ruchowego,
– motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
– spostrzegania wzrokowego
– koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– komunikowania się i mowy,
– emocji i relacji społecznych,
– ­funkcji behawioralnych,
– umiejętności przedszkolnych,
– umiejętności szkolnych.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obejmują diagnozę dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia. W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały stosowny certyfikat. (źródło: www.komlogo.pl)Umów się na diagnozę narzędziem KORP !

Więcej informacji: diagnozakorp@loogomowa.pl

Certyfikat KORP

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*