Co warto wiedzieć o dokumentacji logopedycznej


PAPIEROLOGIA

Ulubiona część pracy każdego logopedy, terapeuty, nauczyciela, specjalisty.. Gdybym miała policzyć ile czasu spędzam na uzupełnianiu dokumentów, pisaniu diagnoz, opracowywaniu planu terapeutycznego czy konstruowaniu umów z rodzicami to nie starczyłoby mi dnia 🙂 Dlatego postanowiłam ułatwić sobie pracę i stworzyć własną, autorską formę dokumentacji, która do niezbędnego minimum sprowadza zapisywanie przebiegu diagnozy, wyników badań przesiewowych czy przebiegu terapii jednocześnie zawierając w sobie wszystko to, co niezbędne do pracy.
Stworzyłam komplet dokumentów, które wykorzystuję każdego dnia, które mogę pokazać i przekazać rodzicom, które zabezpieczają mnie w kwestiach formalnych i prawnych, które przyspieszają pracę i zaoszczędzają mój czas.


Wywiad logopedyczny
Niezbędny element diagnozy logopedycznej, absolutnie konieczny by poznać historię dziecka i spojrzeć na nie kompleksowo. Mój arkusz jest dwustronny, wydrukowany na jednej kartce, bardzo konkretny, szczegółowy i przejrzysty zarówno dla rodzica jak i logopedy. Można rozdać go rodzicom w przedszkolu po badaniach przesiewowych. Można przekazać go rodzicom w poradni, by na spokojnie w domu uzupełnili kluczowe dla nas informacje. Można na jego podstawie przeprowadzić rozmowę z rodzicami i uzupełnić go samodzielnie w czasie diagnozy.
Arkusz podzielony jest na kilka części, zawiera ważne z punktu widzenia logopedy aspekty rozwoju dziecka takie jak:
– Okres prenatalny, okołoporodowy i poporodowy
– Rozwój psychoruchowy
– Rozwój mowy
– Rozwój i przebieg czynności fizjologicznych
– Stan zdrowia dziecka
– Informacje o dotychczasowej opiece specjalistycznej
– Dodatkowe informacje o dziecku

Tak skonstruowany wywiad da nam odpowiedź na wiele pytań, przybliży nas do znalezienia przyczyny zaburzeń rozwoju, nieprawidłowości w wymowie czy innych trudności komunikacyjnych. Będzie też wskazówką do skonstruowania odpowiedniego planu terapeutycznego i podjęcia właściwych działań terapeutycznych.

Chcesz pobrać kartę wywiadu logopedycznego, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: WYWIAD LOGOPEDYCZNY


Zgoda na badania przesiewowe
Rozpoczynając pracę w przedszkolu warto na wstępie poinformować rodziców o planowanych badaniach przesiewowych i uzyskać od nich zgodę na ich przeprowadzenie. Czasem jest tak, że diagnoza obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola – tutaj przyda się stworzona zgoda na badania przesiewowe. Czasem bywa też tak, iż diagnoza jest dobrowolna i rodzic musi najpierw zgłosić dziecko, by mogło w niej uczestniczyć – mam więc i w tym przypadku osobny druczek. Jak to mówią papier musi się zgadzać, a ja wolę mieć pewność iż rodzic jest poinformowany i świadomy tego, że w przedszkolu pracuje logopeda.

Chcesz pobrać zgodę na badanie przesiewowe, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: ZGODA NA BADANIE PRZESIEWOWE


Karta badania mowy
Pracując w przedszkolu wrzesień przebiega mi głównie na przeprowadzaniu wspomnianych już badań przesiewowych. Dużo dzieci, mało czasu, jeszcze więcej arkuszy, testów i papierów, żeby to wszystko zapisać. Mnożąc kolejny plik dokumentów, w którym wciąż brakowało mi miejsca na notatki, które musiałam uzupełniać o dodatkowe informacje, które wciąż przerabiałam na własne potrzeby powiedziałam stop. Zrobiłam któregoś dnia własną kartę badania mowy na podstawie dwóch kwestionariuszy, których najczęściej używam do diagnozy w czasie badań przesiewowych.

Pierwszy to Test do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa Iwony Michalak-Widery. Prosty, typowo obrazkowy test, którym bez trudu sprawdzam poziom rozwoju artykulacji, ale także rozumienia i nadawania mowy. Mój arkusz zawiera nazwy wszystkich obrazków zgodnie z kolejnością przedstawioną w teście w formie tabelek. Uwzględniłam w nim także miejsce do obserwacji budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego oraz funkcji prymarnych, a także lateralizacji. Jest też tabela z opisem rozumienia i nadawania mowy (w aspekcie gramatycznym, leksykalnym i ekspresyjnym), tabela z opisem poziomu analizy słuchowej i wzrokowej oraz miejsce na dodatkowe notatki czy uwagi. Wszystko mieści się na jednej kartce, jest przejrzyste, klarowne i bez problemu daje się później krok po kroku opisać w diagnozie oraz przedstawić rodzicom.

Chcesz pobrać kartę badania mowy, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: KARTA BADANIA MOWY


Drugi test, którego używam to Kwestionariusz badania mowy autorstwa Grażyny Billewicz i Brygidy Zioło. Nieco starsza wersja jeśli chodzi o grafikę, ale obrazki są tak urocze, że dzieciakom bardzo się podobają. Używam go wymiennie z poprzednim testem bądź dodatkowo w czasie diagnozy. Stworzona na jego podstawie karta zawiera tabelki z zapisem wszystkich grafik, zgodnie z kolejnością przedstawioną w kwestionariuszu. Dodatkowo uwzględniłam tam miejsce na obserwację czynności prymarnych, budowę i funkcjonowanie aparatu mowy, lateralizację oraz miejsce na notatki własne. Tutaj również wszystko udało się zmieścić na jednej kartce, by zminimalizować mnożenie papierów na czas diagnozy.

Chcesz pobrać kartę badania mowy, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: KARTA BADANIA MOWY


Wynik przesiewowego badania logopedycznego
Mija wrzesień, kończą się badania przesiewowe, ale nie kończy się praca i papierologia, bo przecież trzeba wyniki diagnoz opisać, rozdać rodzicom, wyłonić dzieci zakwalifikowane na terapię. No i tutaj zaczyna się prawdziwy maraton, bo trzeba to zrobić szybko, by móc rozpocząć zajęcia. Długo szukałam odpowiedniej formy do zapisu wyników diagnoz, zwłaszcza po tzw. przesiewówkach, próbowałam w krótszej bądź dłuższej formie opisowej, próbowałam w punktach, próbowałam w tabelkach i to ten ostatni sposób sprawdził się najlepiej. Dlatego stworzyłam swój arkusz, w którym jasno, klarownie, punkt po punkcie przedstawiam rodzicom.
Tabele treścią odpowiadają kartom badania mowy, ale używając innych testów też się sprawdzą. Jest miejsce na lateralizację, analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową, rozwój mowy czynnej i biernej oraz rozumienia, rozwój artykulacji oraz zalecenia do dalszej pracy. Najczęściej w tym ostatnim punkcje zapisuję tylko informację czy dziecko zostało zakwalifikowane na terapię i z jakiego powodu (i wówczas proszę rodzica o kontakt) bądź notkę, że rozwój mowy przebiega prawidłowo. Takie jasne komunikaty są dla rodzica czytelne, a mnie oszczędzają rozpisywanie się o zaburzeniach, planie terapii i kolejnych krokach – te omawiam już bezpośrednio z rodzicami.


Chcesz pobrać kartę do opisu wyników diagnozy logopedycznej, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA


Karta terapii
Jesteśmy po badaniach. Mamy diagnozę. Rozpoczynamy terapię, ale trzeba przecież w jakiś sposób dokumentować jej przebieg. Nawet jeśli nie robię tego systematycznie po każdych zajęciach, bo czasem przez kilka tygodni pracujemy nad tym samym ćwiczeniem, warto prowadzić notatki z poszczególnych etapów terapii np. gdy uda nam się wypracować jakąś umiejętność, usprawnić połykanie czy wprowadzamy wywołaną głoskę do wyrazów. Dlatego arkusz, który przygotowałam powala na prowadzenie dokumentacji uwzględniając czas i wynik diagnozy, plan terapii, konsultacje specjalistyczne wraz w wynikami badań oraz informacje przekazywane rodzicom w czasie trwania terapii. No i oczywiście miejsce na czas zakończenia zajęć i ewentualnych uwag co do dalszego postępowania.


Chcesz pobrać kartę terapii logopedycznej, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: KARTA TERAPII


Umowa z rodzicami i regulamin zajęć logopedycznych
Temat, który wzbudza bardzo wiele kontrowersji – zwłaszcza wśród właścicieli prywatnych gabinetów logopedycznych. Podpisywać czy nie podpisywać, respektować czy odpuszczać, wymagać czy pobłażać? Ja zdecydowanie wolę się zabezpieczyć i umowę z rodzicami podpisujemy.
Nie ma później problemu z odwołaniem zajęć czy zapłatą za te nieodwołane bądź odwołane w ostatniej chwili, reguluje to umowa. Nie ma problemu z wykonaniem dodatkowej konsultacji czy badań u innego specjalisty, to reguluje umowa. Nie ma pretensji ani zażaleń, że spektakularnych efektów terapii nie widać mimo systematycznych wizyt w gabinecie, reguluje to umowa. Gabinet to moje miejsce pracy, nauczona doświadczeniem i po wielu różnych przejściach z rodzicami wprowadziłam umowy na zajęcia indywidualne oraz regulamin na zajęciach w przedszkolu. Każdy rodzic dostaje dokument do wglądu, zapoznaje się z nim i jeśli akceptuje warunki musi go podpisać – to moje zabezpieczenie prawne, formalne i duchowe 🙂

Przygotowałam własne druki, konsultowałam ich treść z prawnikiem więc są zgodne z prawem i chronią mnie w pełni. Nie ma tam “cudów,” ale same konkrety. Są punkty o moich uprawnieniach i obowiązkach, ale też o obowiązkach rodzica. Są informacje o możliwości odwołania zajęć i ponoszenia kosztów tych nieodwołanych. Są wzmianki o wynagrodzeniu, formie rozliczeń i płatnościach. Są informacje o konieczności pracy w domu. Jest, moim zdaniem, wszystko to co powinna taka umowa zawierać.

Chcesz pobrać umowę o zajęcia logopedyczne do podpisu z rodzicami, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG LOGOPEDYCZNYCH


Druga ważna dla mnie kwestia to regulamin zajęć prowadzonych w przedszkolu, zarówno tych indywidualnych jak i grupowych. Tutaj także staram się zabezpieczyć i przedstawić rodzicom wszystkie prawa, obowiązki, możliwości oraz konsekwencje w przypadku, gdy albo ja albo rodzice nie będą zapisów w umowie respektować.

Mój regulamin to dosłownie kilka punktów zaczynając od spraw organizacyjnych takich jak czas trwania zajęć, rodzaj terapii (indywidualna czy grupowa), koszta, zasady rozliczeń z rodzicem czy forma zgłaszania nieobecności wraz z konsekwencjami. Jest też wzmianka o zeszytach, o konieczności ćwiczeń w domu, o stanie zdrowia dziecka uczestniczącego w zajęciach i tak dalej. Wszystko z zachowaniem podstaw prawnych.

Chcesz pobrać regulamin terapii logopedycznej, by wykorzystać go w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: REGULAMIN TERAPII ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LUB GRUPOWE


Prośba o konsultację specjalistyczną
W czasie diagnozy bądź później, poznając lepiej dziecko i jego potrzeby zdarza się iż sama nie jestem w stanie w pełni pomóc. Potrzebuję wówczas wsparcia specjalisty, wykonania dodatkowych badań, konsultacji i tak dalej. Mogę oczywiście przekazać taką informację rodzicowi słownie, ale dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest napisanie prośby do konkretnego specjalisty, opisanie problemu, wątpliwości, naszych spostrzeżeń i poprosić o wsparcie.

Chcesz pobrać prośbę o konsultację specjalistyczną, by wykorzystać ją w swojej pracy?
Zapraszam do sklepu: PROŚBA O KONSULTACJĘDotrwaliście do końca? Nie spodziewałam się, że będzie tego tak dużo 🙂 ale chyba zdawaliście sobie sprawę z tego, że papierologia czasem przeraża i przerasta nasze możliwości czasowe. Tym samym serdecznie zapraszam Was do mojego SKLEPU – premiera z przytupem! Znajdziecie tam wszystkie opisane w tekście dokumenty, a z czasem także inne projekty nad którymi nieustannie pracuję. Dajcie znać co myślicie <3 i czy moje pomysły przydały Wam się w pracy i choć trochę ułatwiły logopedyczną codzienność.

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*