Wymawiam poprawnie!


Wymawiam poprawnie! to projekt organizowany we współpracy z Edukacyjna.pl, w którym opisujemy dla Was zagadnienia związane z rozwojem mowy. W całym cyklu przyjrzymy się bliżej sprawnościom artykulacyjnym nabywanym przez dziecko od samogłosek aż po pełen rozwój systemu fonetyczno-fonlogicznego. Pokażemy Wam kilka prostych ćwiczeń i trików, by zachęcić malucha do ćwiczeń, przedstawimy gotowe propozycje pomocy, gry, książeczki i materiały, które mogą przydać się w pracy nad poprawną artykulacją zarówno logopedom, nauczycielom jak i rodzicom.

Cykl cieszył się ogromnym powodzeniem dlatego postanowiliśmy go reaktywować, uzupełnić o nowe treści oraz jeszcze ciekawsze materiały, których na co dzień możecie używać w pracy i w domu.O rozwoju mowy dziecka przez ostatnie tygodnie pisaliśmy w cyklu Krok po kroku.. mówię! Mogliście dowiedzieć się w nim m.in. jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy od narodzin aż do 6. roku życia, jakie etapy powinno przejść dziecko, by w pełni opanować system językowy oraz w jaki sposób rodzice mogą wspierać rozwój mowy wykorzystując materiały dostępne na rynku, ale też te z domowych pieleszy. Teraz przyjrzymy się bliżej procesom typowo artykulacyjnym, sprawdzimy kiedy i jakie głoski powinny pojawić się w wymowie i co zrobić jeśli ich nie ma bądź są, ale wymagają jeszcze nieco pracy.

Jednym z  istotnych aspektów nabywania sprawności językowych i prawidłowego rozwoju mowy jest w pełni ukształtowany i zbudowany system fonetyczno-fonologiczny czyli pojawienie się poprawnej artykulacji (wymowy) głosek w mowie dziecka na danym etapie rozwoju.

Jak twierdzi R.Jacobson (…) rozwój systemu fonologicznego nie polega tylko na kolejnym pojawianiu się dźwięków, ale jest narastaniem opozycji od prymarnych (pierwszych, podstawowych) do sekundarnych (wtórnych). Rozwój języka jest bowiem stadialny, od form najmniej do bardziej złożonych, a wystąpienie elementów sekundarnych fundowane jest poprzez ukształtowanie się elementów prymarnych (…). Dlatego też podczas diagnozy i planowania terapii kluczowe znaczenie ma nie wiek metrykalny, ale osiągnięte stadium rozwoju danej funkcji.


Praca nad artykulacją jest tylko jednym z elementów zajęć logopedycznych, ponieważ na właściwy sposób realizacji głosek składa się kilka czynników m.in. budowa anatomiczna i sprawność narządów mowy, sposób oddychania, pozycja spoczynkowa języka, sprawność kinezjologiczna, właściwie ukształtowany słuch fonematyczny i fonemowy, prawidłowe wzorce językowe czy równie ważna, a często pomijana w czasie zajęć, sprawność ogólnorozwojowa.
Kluczowa w terapii jest więc nie tylko właściwie postawiona diagnoza, ale eliminacja przyczyny wad wymowy, znalezienie czynnika negatywnie wpływającego na rozwój artykulacji i w zależności od wyników obserwacji odpowiednie postępowanie terapeutyczne.

System języka polskiego jest w 85% zbudowany z fonemów spółgłoskowych i w 15% z fonemów samogłoskowych. Właściwa artykulacja danej głoski zależna jest od ułożenia narządów mowy pod względem miejsca (maksymalnego zbliżenia narządów mowy), sposobu artykulacji (stopnia i rodzaju zbliżenia narządów mowy) oraz od budowy aparatu artykulacyjnego. Jeśli wymowa którejś z głosek jest nieprawidłowa możemy mówić wówczas o wadzie wymowy, a wtedy konieczne jest podjęcie terapii, która pozwoli znaleźć przyczynę, opracować plan postępowania terapeutycznego i podjąć działania niezbędne do wywołania oraz utrwalenia prawidłowego sposobu artykulacji w mowie spontanicznej.

Dowiedz się więcej o rozwoju artykulacyjnym dziecka śledząc nasze wpisy.
W cyklu opracowane będą:

SAMOGŁOSKI I WYRAŻENIE DŹWIĘKONAŚLADOWCZE

GŁOSKA [L]

GŁOSKI [F] [W]

GŁOSKI [P] [B] [M]

GŁOSKI [T] [D] [N]

GŁOSKI TYLNOJĘZYKOWE [K] [G]

GŁOSKI SZEREGU CISZĄCEGO [Ć] [DŹ] [Ś] [Ź]

GŁOSKI SZEREGU SYCZĄCEGO [C] [DZ] [S] [Z]

GŁOSKI SZEREGU SZUMIĄCEGO [CZ] [DŻ] [SZ] [Ż]

GŁOSKA [R]


Dlaczego wybrałam akurat Księgarnię Edukacyjna.pl?
Bo mają bogaty, bardzo różnorodny asortyment, bo w ich ofercie zobaczyć można pomoce różnych wydawnictw, bo w jednym miejscu mogę znaleźć to, czego szukam prowadząc terapię, bo wiem że stawiają na jakość!

Chcesz skorzystać z oferty Księgarni Edukacyjna.pl i zgarnąć rabat?
Wystarczy, że w czasie składania zamówienia w formularzu po prawej stronie wpiszesz kod promocyjny loogomowadostaniesz 10% rabatu na caaaaały asortyment. WARTO!

Udostępnij znajomym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*