Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej

Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej

Zaburzenia Integracji Sensorycznej, czyli niewłaściwe przetwarzanie bodźców zmysłowych, jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Zaburzenia te rzutują na cały proces rozwoju dziecka, wpływając na koncentrację, pamięć, rozwój mowy, rozwój ruchowy, zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny, a później także na proces uczenia się. Pierwsze symptomy zaburzeń IS dostrzec możemy już

Czytaj więcej

Hiperpoprawność, kiedy rrarrka jedzie na rrrowerrku

Hiperpoprawność, kiedy rrarrka jedzie na rrrowerrku

Większa część rodziców zaciekawieniem i zniecierpliwieniem czeka aż ich dziecko zacznie mówić, kiedy pojawiać się będą nowe sylaby, słowa, zdania i przepięknie wypowiadane głoski. Największy entuzjazm budzi zdecydowanie głoska [R], która w rozwoju mowy pojawić powinna się jako ostatnia, jako zwieńczenie całego procesu artykulacyjnego i zwykle tak właśnie się dzieje.

Czytaj więcej

Ile kosztuje terapia logopedyczna?

Ile kosztuje terapia logopedyczna?

Niejednokrotnie spotkałam się z opinią, iż logopedia to dobry i bardzo dochodowy biznes. Nie będę jednak poruszać tutaj tematów finansowych z perspektywy własnego gabinetu, ale z perspektywy rodzica. Rodzica, który po pierwsze płaci za zajęcia, po drugie płaci za dodatkowe badania czy konsultacje, a po trzecie płaci za pomoce i materiały

Czytaj więcej

Etapy Wczesnej Nauki Czytania

O Wczesnej Nauce Czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną można mówić długo. O jej pozytywnym wpływie na rozwój mowy, o stymulacji półkulowej, o działaniu terapeutycznym i innych korzyściach przeczytacie tutaj. Poniżej natomiast spisałam dla Was etapy wprowadzania samogłosek i sylab, by w prawidłowy sposób nauczyć dziecko czytać. Etap I – od samogłosek prymarnych do

Czytaj więcej

Warunki prawidłowego rozwoju mowy

Warunki prawidłowego rozwoju mowy

Prawidłowy rozwój mowy zależny jest od wielu bardzo różnych czynników, wśród nich jest m.in. rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny czy społeczny. Zgodnie z podejściem holistycznym, aby dziecko rozwijało się prawidłowo żadna ze sfer nie powinna zostać pominięta, wręcz przeciwnie – każda z nich uzupełnia się i wzajemnie na siebie oddziałuje. Pamiętać

Czytaj więcej